Finansielle holdingselskaper

04480: Finansielle holdingselskaper. Resultatregnskap (mill. kr) 1994 - 2018
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk

resultatpost Velg minst en verdi

Totalt 26 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 25 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
13.05.2019
Kontakt
Ola Tveita, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 678
tve@ssb.no

Måleenhet
Resultatregnskap:
mill. kr
Referansetid
Resultatregnskap:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Tallene fra og med 1999 er ikke direkte sammenlignbare med tidligere tall grunnet overgang til ny regnskapslov 1. januar 1999.
resultatpost
Andre renteinntekter
Før 1999 omfatter posten også utbytte fra aksjer mv. i andre selskaper enn datterselskaper.

Brukerveiledning for statistikkbanken