Finansielle holdingselskaper

Til toppen

04480: Finansielle holdingselskaper. Resultatregnskap (mill. kr) 1994 - 2019

Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
resultatpost
Må velges *

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 1

år

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1994 , 1995 , 1996 ,

Valgt 1 av totalt 26

resultatpost

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Drifsinntekter , Inntekter av eierinteresser i konsern- og tilknyttede selskaper , Andre driftsinntekter ,

Valgt 0 av totalt 26

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Tallene fra og med 1999 er ikke direkte sammenlignbare med tidligere tall grunnet overgang til ny regnskapslov 1. januar 1999.
resultatpost
Andre renteinntekter
Før 1999 omfatter posten også utbytte fra aksjer mv. i andre selskaper enn datterselskaper.

Brukerveiledning for statistikkbanken