Reiseundersøkelsen

04465: Reiser, etter innkvarteringstype og reisetype (mill. reiser) (avslutta serie) 2002K1 - 2015K4
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk

viktigste innkvarteringstype

Totalt 6 Valgte

Søk

reisetype

Totalt 12 Valgte

Søk

kvartal Velg minst en verdi

Totalt 56 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
17.03.2016
Kontakt
Christina Lyle, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 381
cly@ssb.no

Måleenhet
Reiser:
mill. reiser
Referansetid
Reiser:
Slutten av kvartalet
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Mangler fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken