Ulønnet omsorgsarbeid, levekårsundersøkelsen

04450: Omsorgsarbeid, etter kjønn og familiefase 2012 - 2015
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk

omsorgstype Velg minst en verdi

Totalt 14 Valgte

Søk

kjønn

Totalt 3 Valgte

Søk

familiefase

Totalt 12 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
15.09.2016
Kontakt
Lotte Rustad Thorsen, Statistisk sentralbyrå
+47 40 20 07 72
lrt@ssb.no

Måleenhet
Omsorgsarbeid:
prosent eller timer
Referansetid
Omsorgsarbeid:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

omsorgstype
Gitt hjelp med dagligvareinnkjøp siste fire uker, til foreldre som har behov for hjelp (prosent)
I 2008 ble personer med foreldre som bor på institusjon holdt utenfor. Fra 2012 er disse tatt med.
Gitt hjelp til rengjøring siste 4 uker, til foreldre som har behov for hjelp (prosent)
I 2008 ble personer med foreldre som bor på institusjon holdt utenfor. Fra 2012 er disse tatt med.
Gitt annen praktisk hjelp siste 4 uker, til foreldre som har behov for hjelp (prosent)
I 2008 ble personer med foreldre som bor på institusjon holdt utenfor. Fra 2012 er disse tatt med.
Gitt pleie/tilsyn siste 4 uker, til foreldre som har behov for hjelp (prosent)
I 2008 ble personer med foreldre som bor på institusjon holdt utenfor. Fra 2012 er disse tatt med.
Gitt råd/hjelp med hjemmetjenesten siste 4 uker, til foreldre som har behov for hjelp
I 2008 ble personer med foreldre som bor på institusjon holdt utenfor. Fra 2012 er disse tatt med.

Brukerveiledning for statistikkbanken