Spesialisthelsetjenesten

04433: Spesialisthelsetjenesten. Aktivitet og senger/døgnplasser, etter tjenesteområde og helseregion (avslutta serie) 1990 - 2007
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 10 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

Totalt 12 Valgte

Søk

tjenesteområde

Totalt 7 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 18 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
21.10.2008
Kontakt
Borgny Vold, Statistisk sentralbyrå
+47 48 07 81 08
bov@ssb.no

Måleenhet
Senger/Døgnplasser:
senger
Utskrivninger:
utskrivninger
Liggedager/Oppholdsdøgn:
liggedager
Polikliniske konsultasjoner:
polikliniske konsultasjoner
Dagbehandlinger/Oppholdsdager:
dagbehandling
Senger/Døgnplasser (per 1 000 innbyggere):
sengedøgn per 1 000 innbyggere
Utskrivninger (per 1 000 innbyggere):
utskrivninger per 1 000 innbyggere
Liggedager/Oppholdsdøgn (per 1 000 innbyggere):
liggedager per 1 000 innbyggere
Polikliniske konsultasjoner (per 1 000 innbyggere):
polikliniske konsultasjoner per 1 000 innbyggere
Dagbehandlinger/Oppholdsdager (per 1 000 innbyggere):
dagbehandlinger per 1 000 innbyggere
Referansetid
Senger/Døgnplasser:
31.12.
Utskrivninger:
31.12.
Liggedager/Oppholdsdøgn:
31.12.
Polikliniske konsultasjoner:
31.12.
Dagbehandlinger/Oppholdsdager:
31.12.
Senger/Døgnplasser (per 1 000 innbyggere):
31.12.
Utskrivninger (per 1 000 innbyggere):
31.12.
Liggedager/Oppholdsdøgn (per 1 000 innbyggere):
31.12.
Polikliniske konsultasjoner (per 1 000 innbyggere):
31.12.
Dagbehandlinger/Oppholdsdager (per 1 000 innbyggere):
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Fra og med 2007 ble Helse Sør RHF og Helse Øst RHF slått sammen til Helse Sør-Øst RHF.
region
Private inst. u/ driftsavtale Helseregion Vest
Fra 2018 er TFCO behandlingshjem inkludert i institusjonstype Barnevernsinstitusjoner.
Private inst. u/ driftsavtale Helseregion Midt-Norge
Fra 2018 er TFCO behandlingshjem inkludert i institusjonstype Barnevernsinstitusjoner.
Private inst. u/ driftsavtale Helseregion Nord
Fra 2018 er TFCO behandlingshjem inkludert i institusjonstype Barnevernsinstitusjoner.
Private inst. u/ driftsavtale Helseregion Sør-Øst
Fra 2018 er TFCO behandlingshjem inkludert i institusjonstype Barnevernsinstitusjoner.
statistikkvariabel
Utskrivninger
Jf. døgnopphold i pasientstatistikken.

Brukerveiledning for statistikkbanken