Jordbruksareal og husdyr (opphørt)

04414: Jordbruksareal per 31. juli, etter bruken (dekar) (F) (avslutta serie) 1995 - 2012
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 8 Valgte

Søk

region

Totalt 25 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 18 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
04.08.2015
Kontakt
Berit Bjørlo, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 376
bbj@ssb.no

Mona Paulsrud, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 364
mpa@ssb.no

Måleenhet
Jordbruksareal:
dekar
Fulldyrka areal:
dekar
Åker og hage:
dekar
Korn:
dekar
Potet:
dekar
Eng til slått og beite:
dekar
Fulldyrka eng:
dekar
Anna eng og innmarksbeite:
dekar
Referansetid
Jordbruksareal:
31.07
Fulldyrka areal:
31.07
Åker og hage:
31.07
Korn:
31.07
Potet:
31.07
Eng til slått og beite:
31.07
Fulldyrka eng:
31.07
Anna eng og innmarksbeite:
31.07
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Omfattar dei som søkte om produksjonstilskott. Siste år er førebels tal.
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken