Jordbruksareal og husdyr (opphørt)

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

04414: Jordbruksareal per 31. juli, etter bruken (dekar) (F) (avslutta serie) 1995 - 2012

Berit Bjørlo, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 376
Mona Paulsrud, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 364
04.08.2015 12:00
Jordbruksareal:
dekar
Fulldyrka areal:
dekar
Åker og hage:
dekar
Korn:
dekar
Potet:
dekar
Eng til slått og beite:
dekar
Fulldyrka eng:
dekar
Anna eng og innmarksbeite:
dekar
Jordbruksareal:
31.07
Fulldyrka areal:
31.07
Åker og hage:
31.07
Korn:
31.07
Potet:
31.07
Eng til slått og beite:
31.07
Fulldyrka eng:
31.07
Anna eng og innmarksbeite:
31.07
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 8

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1995 , 1996 , 1997 ,

Valgt 1 av totalt 18

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 03+30 Oslo og Viken (2020-2023) , 01 Østfold (-2019) , 02-03 Oslo og Akershus (-2019) ,

Valgt 0 av totalt 25

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Omfattar dei som søkte om produksjonstilskott. Siste år er førebels tal. Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Tabeller som bruker ny regioninndeling også for årene før 2024.