Folke- og boligtellingen, boliger (opphørt)

Til toppen
04367: Personer 67 år og over, etter alder, husholdningsstørrelse og eieform bolig (K) (B) (avslutta serie) 2001
Sist endret
07.02.2004
Kontakt
Even Høydahl, Statistisk sentralbyrå
+47 957 77 906
eve@ssb.no

Espen Andersen, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 335
esa@ssb.no

Måleenhet
Personer:
personer
Referansetid
Personer:
03.11.2001
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
region
husholdningsstørrelse
eierforhold bolig
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 1 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 1 Valgte 1


Totalt 438 Valgte 0

Valgfri variabel
husholdningsstørrelse

Totalt 4 Valgte 0

Valgfri variabel
eierforhold bolig

Totalt 2 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Alle ett-tall og to-tall i tabellen på kommune- og bydelsnivå er endret til '0' eller '3' for å ivareta personvernet.
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken