Næringenes økonomiske utvikling

Til toppen

04332: Varehandel. Hovedtall, etter næringshovedgruppe (SN2002). Foretak. Foreløpige tall (avslutta serie) 2002 - 2008

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 3

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 7

Må velges *

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Merverdiavgift er ikke inkludert.
For agenturhandel er omsetninga provisjonsinntekter for formidling av sal til andre føretak.

statistikkvariabel: Sysselsatte , år: 2004

Sysselsetjingstala er ikkje direkte samanliknbare frå 2004 til 2005 grunna ei lita endring i berekningsmetoden for sysselsetjing

Brukerveiledning for statistikkbanken