Næringenes økonomiske utvikling

Til toppen
04332: Varehandel. Hovedtall, etter næringshovedgruppe (SN2002). Foretak. Foreløpige tall (avslutta serie) 2002 - 2008
Sist endret
29.10.2009
Kontakt
Bente Nygaard, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 406
bny@ssb.no

Gry Karlsen, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5442
gry@ssb.no

Måleenhet
Foretak:
foretak
Sysselsatte:
personer
Omsetning (mill. kr):
mill. kr
Referansetid
Foretak:
31.12.
Sysselsatte:
31.12.
Omsetning (mill. kr):
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
næring (SN2002)
Må velges *
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 3 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 7 Valgte 1

Må velges *
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Merverdiavgift er ikke inkludert.
For agenturhandel er omsetninga provisjonsinntekter for formidling av sal til andre føretak.
statistikkvariabel: Sysselsatte , år: 2004
Sysselsetjingstala er ikkje direkte samanliknbare frå 2004 til 2005 grunna ei lita endring i berekningsmetoden for sysselsetjing

Brukerveiledning for statistikkbanken