Verdipapirfond

Til toppen

04315: Verdipapirfond. Andelskapital, etter kreditorsektor (mill. kr) (avslutta serie) 1991 - 2011

Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1991 , 1992 , 1993 ,

Valgt 1 av totalt 21

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. I alt , Offentlig forvaltning , Stats og trygdeforvaltningen ,

Valgt 0 av totalt 28

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Markedsverdi er beregnet ved å multiplisere antall andeler med innløsningskursen per 31. desember. Fra og med 1998 er netto andelsverdi (basiskurs) benyttet som erstatning for innløsningskursen, jevnfør ny bransjestandard for verdipapirfond.