Til toppen
04315: Verdipapirfond. Andelskapital, etter kreditorsektor (mill. kr) (avslutta serie) 1991 - 2011
Sist endret
14.09.2012
Kontakt
Mehmet Toraman, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 649
meh@ssb.no

Måleenhet
Andelskapital:
mill. kr
Referansetid
Andelskapital:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
kreditorsektor
Må velges *
Må velges *

Totalt 1 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 21 Valgte 1

kreditorsektor
Må velges *

Totalt 28 Valgte 0

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Markedsverdi er beregnet ved å multiplisere antall andeler med innløsningskursen per 31. desember. Fra og med 1998 er netto andelsverdi (basiskurs) benyttet som erstatning for innløsningskursen, jevnfør ny bransjestandard for verdipapirfond.

Brukerveiledning for statistikkbanken