Bruk av IKT i næringslivet

Til toppen

04290: Tryggleik, etter næringsområde (SN2002). Føretak med 5+ sysselsette (prosent) (avslutta serie) 2003 - 2008

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Delen av alle føretak som bruker digital signatur , Delen av alle føretak som bruker andre metodar enn dig. sign. til identifikasjon , Delen av alle føretak som bruker kryptering av omsyn til konfidensialitet ,

Valgt 1 av totalt 13

Må velges

Valgt 1 av totalt 6

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Total ,  Industri (NACE 11, 15-37, 40 og 41) ,  Bygg og anlegg (NACE 45) ,

Valgt 0 av totalt 10

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000