Bruk av IKT i næringslivet

04289: Tryggleik, etter mengd sysselsette. Føretak med 5+ sysselsette (prosent) (avslutta serie) 2003 - 2008
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 13 Valgte

Søk

sysselsette

Totalt 6 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 6 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
18.09.2008
Kontakt
Kjell Lorentzen, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5501
kjl@ssb.no

Måleenhet
Delen av alle føretak som bruker digital signatur:
prosent
Delen av alle føretak som bruker andre metodar enn digital signatur:
prosent
Delen av alle føretak som bruker kryptering av omsyn til konfidensialitet:
prosent
Delen av alle føretak som bruker fysisk tilgangsavgrensing til kritisk IT-utstyr:
prosent
Delen av alle føretak som bruker naudstraumsanlegg:
prosent
Delen av alle føretak som bruker oppbevaring av back-up på annan lokalitet:
prosent
Delen av alle føretak som bruker server med sikkert samband:
prosent
Delen av alle føretak som bruker brannmurar:
prosent
Delen av alle føretak som bruker viruskontroll og verneprogramvare:
prosent
Delen av alle føretak med løpande abonnement på tryggleiksservice:
prosent
Delen av alle føretak med løpande IT-tryggleiksutdanning av medarbeidarar:
prosent
Delen av alle føretak utan nokon av tryggleikstiltaka nemnd over:
prosent
Delen av alle føretak med oppdaterte tryggleikstiltak tre siste mnd:
prosent
Referansetid
Delen av alle føretak som bruker digital signatur:
1. kvartal
Delen av alle føretak som bruker andre metodar enn digital signatur:
1. kvartal
Delen av alle føretak som bruker kryptering av omsyn til konfidensialitet:
1. kvartal
Delen av alle føretak som bruker fysisk tilgangsavgrensing til kritisk IT-utstyr:
1. kvartal
Delen av alle føretak som bruker naudstraumsanlegg:
1. kvartal
Delen av alle føretak som bruker oppbevaring av back-up på annan lokalitet:
1. kvartal
Delen av alle føretak som bruker server med sikkert samband:
1. kvartal
Delen av alle føretak som bruker brannmurar:
1. kvartal
Delen av alle føretak som bruker viruskontroll og verneprogramvare:
1. kvartal
Delen av alle føretak med løpande abonnement på tryggleiksservice:
1. kvartal
Delen av alle føretak med løpande IT-tryggleiksutdanning av medarbeidarar:
1. kvartal
Delen av alle føretak utan nokon av tryggleikstiltaka nemnd over:
1. kvartal
Delen av alle føretak med oppdaterte tryggleikstiltak tre siste mnd:
1. kvartal
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Mangler fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken