Bruk av IKT i næringslivet

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

04289: Tryggleik, etter mengd sysselsette. Føretak med 5+ sysselsette (prosent) (avslutta serie) 2003 - 2008

Kjell Lorentzen, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5501
18.09.2008 10:00
Delen av alle føretak som bruker digital signatur:
prosent
Delen av alle føretak som bruker andre metodar enn digital signatur:
prosent
Delen av alle føretak som bruker kryptering av omsyn til konfidensialitet:
prosent
Delen av alle føretak som bruker fysisk tilgangsavgrensing til kritisk IT-utstyr:
prosent
Delen av alle føretak som bruker naudstraumsanlegg:
prosent
Delen av alle føretak som bruker oppbevaring av back-up på annan lokalitet:
prosent
Delen av alle føretak som bruker server med sikkert samband:
prosent
Delen av alle føretak som bruker brannmurar:
prosent
Delen av alle føretak som bruker viruskontroll og verneprogramvare:
prosent
Delen av alle føretak med løpande abonnement på tryggleiksservice:
prosent
Delen av alle føretak med løpande IT-tryggleiksutdanning av medarbeidarar:
prosent
Delen av alle føretak utan nokon av tryggleikstiltaka nemnd over:
prosent
Delen av alle føretak med oppdaterte tryggleikstiltak tre siste mnd:
prosent
Delen av alle føretak som bruker digital signatur:
1. kvartal
Delen av alle føretak som bruker andre metodar enn digital signatur:
1. kvartal
Delen av alle føretak som bruker kryptering av omsyn til konfidensialitet:
1. kvartal
Delen av alle føretak som bruker fysisk tilgangsavgrensing til kritisk IT-utstyr:
1. kvartal
Delen av alle føretak som bruker naudstraumsanlegg:
1. kvartal
Delen av alle føretak som bruker oppbevaring av back-up på annan lokalitet:
1. kvartal
Delen av alle føretak som bruker server med sikkert samband:
1. kvartal
Delen av alle føretak som bruker brannmurar:
1. kvartal
Delen av alle føretak som bruker viruskontroll og verneprogramvare:
1. kvartal
Delen av alle føretak med løpande abonnement på tryggleiksservice:
1. kvartal
Delen av alle føretak med løpande IT-tryggleiksutdanning av medarbeidarar:
1. kvartal
Delen av alle føretak utan nokon av tryggleikstiltaka nemnd over:
1. kvartal
Delen av alle føretak med oppdaterte tryggleikstiltak tre siste mnd:
1. kvartal
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Delen av alle føretak som bruker digital signatur , Delen av alle føretak som bruker andre metodar enn digital signatur , Delen av alle føretak som bruker kryptering av omsyn til konfidensialitet ,

Valgt 1 av totalt 13

Må velges

Valgt 1 av totalt 6

Valgt 0 av totalt 6

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000