Helseforhold, levekårsundersøkelsen

Til toppen
04283: Sykelighet. Sykdom, skade eller funksjonshemming, etter kjønn og familiefase (avslutta serie) 1998 - 2012
Sist endret
19.09.2013
Kontakt
Jorun Ramm, Statistisk sentralbyrå
+47 92 08 23 99
jrm@ssb.no

Arne Jensen, Statistisk sentralbyrå
+47 99 71 22 45
aje@ssb.no

Måleenhet
Sykelighet. Sykdom, skade eller funksjonshemming:
prosent eller antall
Referansetid
Sykelighet. Sykdom, skade eller funksjonshemming:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
type sykelighet
Må velges *
kjønn
familiefase
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 1 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 5 Valgte 1

type sykelighet
Må velges *

Totalt 26 Valgte 0


Totalt 3 Valgte 0

Valgfri variabel

Totalt 12 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Brukerveiledning for statistikkbanken