Helseforhold, levekårsundersøkelsen

Til toppen

04283: Sykelighet. Sykdom, skade eller funksjonshemming, etter kjønn og familiefase (avslutta serie) 1998 - 2012

Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges

Valgt 1 av totalt 5

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Meget god eller god helse (prosent) , Dårlig eller meget dårlig helse (prosent) , Meget god eller god tannhelse (prosent) ,

Valgt 0 av totalt 26

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Alle , Enslige 16-24 år som bor hos foreldre , Enslige 16-24 år ellers ,

Valgt 0 av totalt 12

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000