Godstransport på kysten

04277: Havnestatistikk. Godsmengde, etter havn og lastetype (tonn) (avslutta serie) 2002 - 2012
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 6 Valgte

Søk

havn

Totalt 131 Valgte

Søk

lastetype

Totalt 7 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 11 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
14.12.2015
Kontakt
Liv Torunn Petersen, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 382
ltp@ssb.no

Terje Atle Gjertsen, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5616
tgj@ssb.no

Måleenhet
Total godsmengde:
tonn
Lastet godsmengde:
tonn
Losset godsmengde:
tonn
Godsmengde i innenriksfart:
tonn
Godsmengde i utenriksfart (tonn):
tonn
Godsmengde i ukjent fartstype:
tonn
Referansetid
Total godsmengde:
31.12.
Lastet godsmengde:
31.12.
Losset godsmengde:
31.12.
Godsmengde i innenriksfart:
31.12.
Godsmengde i utenriksfart (tonn):
31.12.
Godsmengde i ukjent fartstype:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Mangler fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken