Godstransport på kysten

Til toppen

04277: Havnestatistikk. Godsmengde, etter havn og lastetype (tonn) (avslutta serie) 2002 - 2012

Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
havn
lastetype
Må velges *

Valgt 1 av totalt 6

år

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2002 , 2003 , 2004 ,

Valgt 1 av totalt 11

havn

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Halden , Borg , Moss ,

Valgt 0 av totalt 131

Valgfri variabel

lastetype


Valgt 0 av totalt 7

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Brukerveiledning for statistikkbanken