Godstransport på kysten

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

04277: Havnestatistikk. Godsmengde, etter havn og lastetype (tonn) (avslutta serie) 2002 - 2012

Liv Torunn Petersen, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 382
14.12.2015 10:00
Total godsmengde:
tonn
Lastet godsmengde:
tonn
Losset godsmengde:
tonn
Godsmengde i innenriksfart:
tonn
Godsmengde i utenriksfart (tonn):
tonn
Godsmengde i ukjent fartstype:
tonn
Total godsmengde:
31.12.
Lastet godsmengde:
31.12.
Losset godsmengde:
31.12.
Godsmengde i innenriksfart:
31.12.
Godsmengde i utenriksfart (tonn):
31.12.
Godsmengde i ukjent fartstype:
31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 6

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2002 , 2003 , 2004 ,

Valgt 1 av totalt 11

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Halden , Borg , Moss ,

Valgt 0 av totalt 131

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 7

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Fra og med 2022 er Lyngdal slått sammen med Farsund (Listerhavnene).