Trus- og livssynssamfunn utanfor Den norske kyrkja

04214: Medlemmer og menigheiter i uregistrerte trus- og livssynssamfunn utanfor Den norske kyrkja (avslutta serie) 2003 - 2004
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

trussamfunn

Totalt 13 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
21.10.2004
Kontakt
Asta Bårdseth, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5166
abt@ssb.no

Måleenhet
Medlemmer:
personer
Menigheiter i ureg. trus- og livssynssamfunn:
menigheiter
Referansetid
Medlemmer:
31.12.
Menigheiter i ureg. trus- og livssynssamfunn:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Omfattar reg. og ureg. trussamfunn/menigheiter med statstilskott for 2003, jf. lov om trussamfunn av 13. juni 1969. Medrekna menighetstilhøyrige medlemmer.

Brukerveiledning for statistikkbanken