Trus- og livssynssamfunn utanfor Den norske kyrkja

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

04214: Medlemmer og menigheiter i uregistrerte trus- og livssynssamfunn utanfor Den norske kyrkja (avslutta serie) 2003 - 2004

Asta Bårdseth, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5166
21.10.2004 10:00
Medlemmer:
personer
Menigheiter i ureg. trus- og livssynssamfunn:
menigheiter
Medlemmer:
31.12.
Menigheiter i ureg. trus- og livssynssamfunn:
31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Den ortodokse kyrkja , Utanlandsk evangelisk samfunn , Guds menigheit ,

Valgt 0 av totalt 13

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Omfattar reg. og ureg. trussamfunn/menigheiter med statstilskott for 2003, jf. lov om trussamfunn av 13. juni 1969. Medrekna menighetstilhøyrige medlemmer.