Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger

04204: Personer i husholdninger med vedvarende lavinntekt (EU- og OECD-skala). Treårsperiode. Prosent 1996-1998 - 2016-2018
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 5 Valgte

Søk

mottakergruppe Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

intervall (år) Velg minst en verdi

Totalt 21 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
04.03.2020
Kontakt
Christian Hrafn Brovold, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 330
cbr@ssb.no

Elisabeth Omholt, Statistisk sentralbyrå
+47 930 55 528
oel@ssb.no

Jon Epland, Statistisk sentralbyrå
+47 56 57 20 84
jep@ssb.no

Måleenhet
OECD-skala 50 prosent:
prosent
OECD-skala 60 prosent:
prosent
EU-skala 50 prosent:
prosent
EU-skala 60 prosent:
prosent
Observasjoner:
personer
Referansetid
OECD-skala 50 prosent:
31.12.
OECD-skala 60 prosent:
31.12.
EU-skala 50 prosent:
31.12.
EU-skala 60 prosent:
31.12.
Observasjoner:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

OECD-skala 50 prosent
Lavinntektsgrensen satt lik 50 prosent av mediangjennomsnittet i befolkningen i treårsperioden. Forbruksvekter (OECD-skala) er beregnet ved å gi første voksne i husholdningen vekt lik 1, neste voksne vekten 0,7, mens hvert barn får vekt lik 0,5.

OECD-skala 60 prosent
Lavinntektsgrensen satt lik 60 prosent av mediangjennomsnittet i befolkningen i treårsperioden. Forbruksvekter (OECD-skala) er beregnet ved å gi første voksne i husholdningen vekt lik 1, neste voksne vekten 0,7, mens hvert barn får vekt lik 0,5.

EU-skala 50 prosent
Lavinntektsgrensen satt lik 50 prosent av mediangjennomsnittet i befolkningen i treårsperioden. Forbruksvekter (EU-skala) er beregnet ved å gi første voksne i husholdningen vekt lik 1, neste voksne vekten 0,5, mens hvert barn får vekt lik 0,3.

EU-skala 60 prosent
Lavinntektsgrensen satt lik 60 prosent av mediangjennomsnittet i befolkningen i treårsperioden. Forbruksvekter (EU-skala) er beregnet ved å gi første voksne i husholdningen vekt lik 1, neste voksne vekten 0,5, mens hvert barn får vekt lik 0,3.

Antall observasjoner i 2009-2011 er korrigert.

Studenter: Personer som bor alene siste året i perioden og som mottar studielån.

Brukerveiledning for statistikkbanken