Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger

Til toppen

04204: Personer i husholdninger med vedvarende lavinntekt (EU- og OECD-skala). Treårsperiode. Prosent 1996-1998 - 2017-2019

Må velges

Valgt 1 av totalt 5

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1996-1998 , 1997-1999 , 1998-2000 ,

Valgt 1 av totalt 22

Må velges

Valgt 0 av totalt 2

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
OECD-skala 50 prosent
Lavinntektsgrensen satt lik 50 prosent av mediangjennomsnittet i befolkningen i treårsperioden. Forbruksvekter (OECD-skala) er beregnet ved å gi første voksne i husholdningen vekt lik 1, neste voksne vekten 0,7, mens hvert barn får vekt lik 0,5.

OECD-skala 60 prosent
Lavinntektsgrensen satt lik 60 prosent av mediangjennomsnittet i befolkningen i treårsperioden. Forbruksvekter (OECD-skala) er beregnet ved å gi første voksne i husholdningen vekt lik 1, neste voksne vekten 0,7, mens hvert barn får vekt lik 0,5.

EU-skala 50 prosent
Lavinntektsgrensen satt lik 50 prosent av mediangjennomsnittet i befolkningen i treårsperioden. Forbruksvekter (EU-skala) er beregnet ved å gi første voksne i husholdningen vekt lik 1, neste voksne vekten 0,5, mens hvert barn får vekt lik 0,3.

EU-skala 60 prosent
Lavinntektsgrensen satt lik 60 prosent av mediangjennomsnittet i befolkningen i treårsperioden. Forbruksvekter (EU-skala) er beregnet ved å gi første voksne i husholdningen vekt lik 1, neste voksne vekten 0,5, mens hvert barn får vekt lik 0,3.

Antall observasjoner i 2009-2011 er korrigert.

Studenter: Personer som bor alene siste året i perioden og som mottar studielån.