Livs- og skadeforsikringsselskaper, regnskap

04187: Livs- og skadeforsikringsselskaper. Verdipapirer og utlån (mill. kr) (avslutta serie) 1995 - 2008
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 4 Valgte

Søk

selskapstype

Totalt 2 Valgte

Søk

sektor Velg minst en verdi

Totalt 28 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 14 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
22.12.2009
Kontakt
Kjell Hammer, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 676
kjh@ssb.no

Ola Tveita, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 678
tve@ssb.no

Måleenhet
Aksjer, andeler og grunnfondsbevis:
mill. kr
Obligasjoner:
mill. kr
Sertifikater:
mill. kr
Utlån:
mill. kr
Referansetid
Aksjer, andeler og grunnfondsbevis:
31.12.
Obligasjoner:
31.12.
Sertifikater:
31.12.
Utlån:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Fra og med 1999 er finansielle omløpsmidler vurdert til markedsverdi.

Brukerveiledning for statistikkbanken