Livs- og skadeforsikringsselskaper, regnskap

Til toppen

04187: Livs- og skadeforsikringsselskaper. Verdipapirer og utlån (mill. kr) (avslutta serie) 1995 - 2008

Må velges

Valgt 1 av totalt 4

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1995 , 1996 , 1997 ,

Valgt 1 av totalt 14

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. I alt , Offentlig forvaltning , ¬ Statsforvaltningen ,

Valgt 0 av totalt 28

Valgt 0 av totalt 2

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Fra og med 1999 er finansielle omløpsmidler vurdert til markedsverdi.