Livs- og skadeforsikringsselskaper, regnskap

Til toppen

04186: Skadeforsikringsselskaper. Resultatregnskap (mill. kr) (avslutta serie) 1995 - 2008

Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1995 , 1996 , 1997 ,

Valgt 1 av totalt 14

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Premieinntekter , ¬ Forfalt bruttopremie , ¬ Avgitt gjenforsikringspremie ,

Valgt 0 av totalt 37

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Ny regnskapsrapportering f.o.m. 1997 gjør det mulig å gi høyere spesifikasjonsgrad enn tidligere.