Omsetning i varehandel

Til toppen
04178: Volumindeks for engroshandel (1995=100) (avslutta serie) 1995K1 - 2003K1
Sist endret
19.09.2003
Kontakt
Øyvind Bolsgård, Statistisk sentralbyrå
+47 40 81 13 63
obo@ssb.no

Måleenhet
Volumindeks:
indeks
Basisperiode
Volumindeks:
1995=100
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
kvartal
Må velges *
næring
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 1 Valgte 1

kvartal
Må velges *

Totalt 33 Valgte 1

næring

Totalt 14 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Brukerveiledning for statistikkbanken