Miljøvernutgifter

Til toppen

04176: Miljøvernutgifter i industri og bergverk (1 000 kr) (avslutta serie) 2000 - 2007

Må velges

Valgt 1 av totalt 3

Må velges

Valgt 1 av totalt 8

Valgt 0 av totalt 8

Valgfri variabel
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Industri og bergverksdrift , Bergverksdrift og utvinning , Nærings- og nytelsesmidler ,

Valgt 0 av totalt 18

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
: Betyr at data ikke er innhentet. Tall for støy og vibrasjoner ble kun innhentet for år 2000. Fra 2004 er tall for oljeplattformer inkludert i tall for transportmidler.