Investeringer i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning

Til toppen

04171: Påløpte investeringskostnader til leting etter olje og gass, etter kostnadsart (mill. kr) (avslutta serie) 1985K1 - 2015K1

Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1985K1 , 1985K2 , 1985K3 ,

Valgt 1 av totalt 121

Valgt 0 av totalt 5

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000