Investeringer i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning

04170: Påløpte investeringer. Utvinning av råolje og naturgass, og rørtransport, etter investeringsart (mill. kr) 1985 - 2019
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk

investeringsart

Totalt 15 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 35 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
20.02.2020
Kontakt
Ståle Mæland, Statistisk sentralbyrå
+47 950 59 888
stm@ssb.no

Anel Finci, Statistisk sentralbyrå
+47 9524 4021
afi@ssb.no

Måleenhet
Påløpte investeringskostnader:
mill. kr
Referansetid
Påløpte investeringskostnader:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Mangler fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken