Verdipapirforetak (opphørt)

Til toppen

04169: Verdipapirforetak. Resultatregnskap (mill. kr) (avslutta serie) 1997 - 2007

Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1997 , 1998 , 1999 ,

Valgt 1 av totalt 11

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Driftsinntekter , ¬Kurtasjehandel egenkapitalinstrumenter , ¬Nettohandel egenkapitalinstrumenter ,

Valgt 0 av totalt 39

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Tallene f.o.m. 1999 er ikke direkte sammenlignbare med tidligere tall grunnet overgang til ny regnskapslov 01.01.1999.

resultatregnskap - verdipapir

¬Inntekter av eierinteresser i konser- og tilknyttede selskaper

Før 1999 omfattet denne posten også gjeld til kunder.

¬Renteinntekter

Før 1999 inneholder denne posten utbytte fra andre enn konsernselskaper.

¬Rentekostnader

Før 1999 er posten lik finanskostnader til konsernet.

¬Netto andre finansinntekter/-kostnader

Før 1999 er også rentekostnader til andre konsernselskaper samt netto gevinster mv. inkl. i denne posten.