Verdipapirforetak (opphørt)

04169: Verdipapirforetak. Resultatregnskap (mill. kr) (avslutta serie) 1997 - 2007
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk

resultatregnskap - verdipapir Velg minst en verdi

Totalt 39 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 11 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
09.10.2008
Kontakt
Marte Wæge Nielsen, Statistisk sentralbyrå
+47 2109 4366
mwn@ssb.no

Ole Petter Rygvold, Statistisk sentralbyrå
+47 21 09 43 61
opr@ssb.no

Måleenhet
Resultatregnskap:
mill. kr
Referansetid
Resultatregnskap:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Tallene f.o.m. 1999 er ikke direkte sammenlignbare med tidligere tall grunnet overgang til ny regnskapslov 01.01.1999.
resultatregnskap - verdipapir
¬Inntekter av eierinteresser i konser- og tilknyttede selskaper
Før 1999 omfattet denne posten også gjeld til kunder.
¬Renteinntekter
Før 1999 inneholder denne posten utbytte fra andre enn konsernselskaper.
¬Rentekostnader
Før 1999 er posten lik finanskostnader til konsernet.
¬Netto andre finansinntekter/-kostnader
Før 1999 er også rentekostnader til andre konsernselskaper samt netto gevinster mv. inkl. i denne posten.

Brukerveiledning for statistikkbanken