4054
/bank-og-finansmarked/statistikker/vpforetak/aar
4054
Veksten avtar i verdipapirforetakene
statistikk
2008-10-09T10:00:00.000Z
Bank og finansmarked;Bank og finansmarked
no
vpforetak, Verdipapirforetak (opphørt), resultatregnskap, balanseregnskapVerdipapirmarkeder, Finansinstitusjoner og andre finansielle foretak, Bank og finansmarked
true

Verdipapirforetak (opphørt)2007

Denne statistikken er opphørt.

Innhold

Publisert:

Veksten avtar i verdipapirforetakene

Det samlede årsresultatet for verdipapirforetakene i 2007 var på litt over 4 milliarder kroner, som er en vekst på 5 prosent fra året før. Dette er en svakere vekst enn den høye veksten man hadde fra 2005 til 2006, da veksten var på hele 59 prosent.

Driftsinntektene økte i 2007 med nesten 8 prosent og var i 2007 på hele 14,9 milliarder kroner. Det var fortsatt inntekter fra emisjon og rådgivningsvirksomhet som var den største posten, disse inntektene var i 2007 på 4,7 milliarder kroner. Også inntekter fra aktiv forvaltning økte og var i 2007 på 2,3 milliarder kroner. På kostnadssiden var det fremdeles lønn som var den største kostnaden, og i løpet av 2007 hadde verdipapirforetakene lønnskostnader på 5,4 milliarder kroner.

Eiendeler og gjeld

De totale eiendelene var på 33,9 milliarder kroner. Det var de kortsiktige fordringene som utgjorde den største posten på eiendelssiden med 20 milliarder kroner, hvorav 14,4 milliarder kroner var kundefordringer. Når det gjelder egenkapital og gjeld, ble egenkapitalen i løpet av 2007 redusert fra 5,4 milliarder kroner til 4,4 milliarder kroner. Mens den kortsiktige gjelden økte fra 24 milliarder kroner til 28 milliarder kroner.

Statistikken omfatter kun verdipapirforetak som er egne juridiske enheter med konsesjon fra Kredittilsynet.

 

Antallet verdipapirforetak økte etter at den nye verdipapirhandel loven trådte i kraft 1. november 2007, fra 69 foretak i 2006 til 105 i 2007.

 

Tabeller

Tabeller til publiseringen