Næringenes økonomiske utvikling

Til toppen

04004: Hotell- og restaurantvirksomhet. Hovedtall, etter næringshovedgruppe (SN2002). Foreløpige tall. Foretak (avslutta serie) 2001 - 2008

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 3

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 8


Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

statistikkvariabel

Omsetning (mill. kr)

Ikke medregnet merverdiavgift.

Brukerveiledning for statistikkbanken