Næringenes økonomiske utvikling

Til toppen
04003: Hotell- og restaurantvirksomhet. Investeringer, etter art og næringsundergruppe (SN2002). Foretak (avslutta serie) 1999 - 2008
Sist endret
27.05.2010
Kontakt
Renate Borsheim, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5042
rbo@ssb.no

Jinghui Geng Lysen, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 395
jgl@ssb.no

Måleenhet
Foretak:
foretak
Bruttoinvesteringer, totalt. (mill. kr):
mill. kr
Anskaffelser av varige driftsmidler (mill. kr):
mill. kr
Salg av varige driftsmidler (mill. kr):
mill. kr
Anskaffelser ved finansiell leasing. (mill. kr):
mill. kr
Kjøp av tomt. (mill. kr):
mill. kr
Aktivert verdi av varige driftsmidler under utførelse. (mill. kr):
mill. kr
Referansetid
Foretak:
31.12.
Bruttoinvesteringer, totalt. (mill. kr):
31.12.
Anskaffelser av varige driftsmidler (mill. kr):
31.12.
Salg av varige driftsmidler (mill. kr):
31.12.
Anskaffelser ved finansiell leasing. (mill. kr):
31.12.
Kjøp av tomt. (mill. kr):
31.12.
Aktivert verdi av varige driftsmidler under utførelse. (mill. kr):
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
næring
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 7 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 10 Valgte 1

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

statistikkvariabel
Bruttoinvesteringer, totalt. (mill. kr)
Anskaffelser av varige driftsmidler (inkl. påkostninger) fratrukket salg. Investeringsbegrepet ble endret i 2001 (Se 'Om statistikken').
Anskaffelser av varige driftsmidler (mill. kr)
Inkl. påkostninger.
Salg av varige driftsmidler (mill. kr)
Salg av fysiske driftsmidler.
Anskaffelser ved finansiell leasing. (mill. kr)
Inkludert i tallet for anskaffelser av varige driftsmidler.
Kjøp av tomt. (mill. kr)
Ikke inkludert i tallet for anskaffelser av varige driftsmidler.
Aktivert verdi av varige driftsmidler under utførelse. (mill. kr)
Ikke inkludert i tallet for anskaffelser av varige driftsmidler.
statistikkvariabel: Foretak , næring: 55.401 Drift av puber
Nace 55.401 og nace 55.402 er nye fra 2002. Tidligere publisert bare på 3-siffer.
statistikkvariabel: Foretak , næring: 55.402 Drift av kaffe- og tebarer
Nace 55.401 og nace 55.402 er nye fra 2002. Tidligere publisert bare på 3-siffer.

Brukerveiledning for statistikkbanken