Næringenes økonomiske utvikling

Til toppen

04003: Hotell- og restaurantvirksomhet. Investeringer, etter art og næringsundergruppe (SN2002). Foretak (avslutta serie) 1999 - 2008

Må velges

Valgt 1 av totalt 7

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1999 , 2000 , 2001 ,

Valgt 1 av totalt 10

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

statistikkvariabel

Bruttoinvesteringer, totalt. (mill. kr)

Anskaffelser av varige driftsmidler (inkl. påkostninger) fratrukket salg. Investeringsbegrepet ble endret i 2001 (Se 'Om statistikken').

Anskaffelser av varige driftsmidler (mill. kr)

Inkl. påkostninger.

Salg av varige driftsmidler (mill. kr)

Salg av fysiske driftsmidler.

Anskaffelser ved finansiell leasing. (mill. kr)

Inkludert i tallet for anskaffelser av varige driftsmidler.

Kjøp av tomt. (mill. kr)

Ikke inkludert i tallet for anskaffelser av varige driftsmidler.

Aktivert verdi av varige driftsmidler under utførelse. (mill. kr)

Ikke inkludert i tallet for anskaffelser av varige driftsmidler.

statistikkvariabel: Foretak , næring: 55.401 Drift av puber

Nace 55.401 og nace 55.402 er nye fra 2002. Tidligere publisert bare på 3-siffer.

statistikkvariabel: Foretak , næring: 55.402 Drift av kaffe- og tebarer

Nace 55.401 og nace 55.402 er nye fra 2002. Tidligere publisert bare på 3-siffer.