Næringenes økonomiske utvikling

Til toppen
04002: Hotell- og restaurantvirksomhet. Investeringer, etter type anleggsmiddel og næringsundergruppe (SN2002). Foretak (avslutta serie) 1999 - 2008
Sist endret
27.05.2010
Kontakt
Renate Borsheim, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5042
rbo@ssb.no

Jinghui Geng Lysen, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 395
jgl@ssb.no

Måleenhet
Foretak:
foretak
Bruttoinvesteringer, totalt. (mill. kr):
mill. kr
Maskiner, verktøy, redskaper og inventar. (mill. kr):
mill. kr
Transportmidler. (mill. kr):
mill. kr
Bygninger og anlegg. (mill. kr):
mill. kr
Referansetid
Foretak:
31.12.
Bruttoinvesteringer, totalt. (mill. kr):
31.12.
Maskiner, verktøy, redskaper og inventar. (mill. kr):
31.12.
Transportmidler. (mill. kr):
31.12.
Bygninger og anlegg. (mill. kr):
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
næring
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 5 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 10 Valgte 1

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

statistikkvariabel
Bruttoinvesteringer, totalt. (mill. kr)
Anskaffelser av varige driftsmidler (inkl. påkostninger) fratrukket salg. Investeringsbegrepet ble endret i 2001 (Se 'Om statistikken').
statistikkvariabel: Foretak , næring: 55.401 Drift av puber
Nace 55.401 og nace 55.402 er nye fra 2002. Tidligere publisert bare på 3-siffer.
statistikkvariabel: Foretak , næring: 55.402 Drift av kaffe- og tebarer
Nace 55.401 og nace 55.402 er nye fra 2002. Tidligere publisert bare på 3-siffer.

Brukerveiledning for statistikkbanken