Næringenes økonomiske utvikling

Til toppen
03995: Radio og fjernsyn. Hovedtall, etter næringshovedgruppe (SN94). Foreløpige tall. Foretak (avslutta serie) 2001
Sist endret
06.10.2003
Kontakt
Berit Jensen, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5387
bje@ssb.no

Måleenhet
Foretak:
foretak
Sysselsetting:
personer
Omsetning (mill. kr):
mill. kr
Referansetid
Foretak:
31.12.
Omsetning (mill. kr):
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
næring
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 3 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 1 Valgte 1


Totalt 1 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

statistikkvariabel
Omsetning (mill. kr)
Ikke medregnet merverdiavgift.

Brukerveiledning for statistikkbanken