Næringenes økonomiske utvikling

Til toppen

03995: Radio og fjernsyn. Hovedtall, etter næringshovedgruppe (SN94). Foreløpige tall. Foretak (avslutta serie) 2001

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 3

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 1


Valgt 0 av totalt 1

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

statistikkvariabel

Omsetning (mill. kr)

Ikke medregnet merverdiavgift.

Brukerveiledning for statistikkbanken