Næringenes økonomiske utvikling

Til toppen

03994: Radio og fjernsyn. Investeringer, etter art og næringsundergruppe (SN94). Foretak (avslutta serie) 1999 - 2001

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 7

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 3

Må velges *

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

statistikkvariabel

Investeringer, totalt (mill. kr)

Anskaffelser av varige driftsmidler (inkl. påkostninger) fratrukket salg. Investeringsbegrepet ble endret i 2001 (Se 'Om statistikken').

Salg (mill. kr)

Salg av fysiske driftsmidler.

Anskaffelser ved finansiell leasing (mill. kr)

Inkludert i tallet for anskaffelser av varige driftsmidler.

Kjøp av tomt (mill. kr)

Ikke inkludert i tallet for anskaffelser av varige driftsmidler.

Aktivert verdi av varige driftsmidler under utførelse (mill. kr)

Ikke inkludert i tallet for anskaffelser av varige driftsmidler.

Brukerveiledning for statistikkbanken