Næringenes økonomiske utvikling

Til toppen

03993: Radio og fjernsyn. Investeringer, etter type anleggsmiddel og næringsundergruppe (SN94). Foretak (avslutta serie) 1999 - 2001

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 5

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 3

Må velges *

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

statistikkvariabel

Investeringer, totalt (mill. kr)

Anskaffelser av varige driftsmidler (inkl. påkostninger) fratrukket salg. Investeringsbegrepet ble endret i 2001 (Se 'Om statistikken').

Brukerveiledning for statistikkbanken