Næringenes økonomiske utvikling

Til toppen

03992: Radio og fjernsyn. Hovedtall, etter sysselsettingssgruppe og næringshovedgruppe (SN94). Foretak (avslutta serie) 1999 - 2001

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 7

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 3


Valgt 0 av totalt 1

Valgfri variabel

sysselsettingsgruppe


Valgt 0 av totalt 7

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

statistikkvariabel

Omsetning (mill. kr)

Ikke medregnet merverdiavgift.

Bearbeidingsverdi (mill. kr)

Til faktorpriser.

Investeringer (mill. kr)

Anskaffelser av varige driftsmidler (inkl. påkostninger) fratrukket salg. Investeringsbegrepet ble endret i 2001 (Se 'Om statistikken').

Brukerveiledning for statistikkbanken