Innenlandske transportytelser

03982: Innenlandsk persontransport, etter transportmåte 1965 - 2016
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

transport

Totalt 15 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 28 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
29.11.2017
Kontakt
Vidar Lund, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5540
vlu@ssb.no

Måleenhet
Passasjerer (mill.):
mill. personer
Passasjerkilometer (mill.):
mill. passasjerkm
Referansetid
Passasjerer (mill.):
31.12.
Passasjerkilometer (mill.):
31.12.
Målemetode
Passasjerer (mill.):
Forløp (periodesum)
Passasjerkilometer (mill.):
Forløp (periodesum)
Kalenderjustert
Passasjerer (mill.):
Nei
Passasjerkilometer (mill.):
Nei
Sesongjustert
Passasjerer (mill.):
Nei
Passasjerkilometer (mill.):
Nei
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Bare medregnet passasjerer som har både på- og avstigning i Norge. Uleiebiler er inkludert i drosjebiler til og med 1980. Førere er tatt med i beregningen.
transport
Rutebiler
Datagrunnlaget for rutebiler er endret fra og med 2010. Dette medfører et brudd i statistikken (se Om statistikken for utfyllende kommentarer).

Brukerveiledning for statistikkbanken