Innenlandsk transport

Til toppen
03982: Innenlandsk persontransport, etter transportmåte 1965 - 2019
Sist endret
25.09.2020
Kontakt
Vidar Lund, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 394
vlu@ssb.no

Måleenhet
Passasjerer (mill.):
mill. personer
Passasjerkilometer (mill.):
mill. passasjerkm
Referansetid
Passasjerer (mill.):
31.12.
Passasjerkilometer (mill.):
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
transport
Må velges *

Totalt 2 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 31 Valgte 1

transport

Totalt 18 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Bare medregnet passasjerer som har både på- og avstigning i Norge. Uleiebiler er inkludert i drosjebiler til og med 1980. Førere er tatt med i beregningen.
transport
Annen rutefart
Reviderte tall for 2007-2016 publisert 26. september 2018 (se Om statistikken). Passasjerkilometertallene for 2015-2017 ble justert 24. september 2019 som følge av endringer i den underliggende statistikken.
Rutebusser
Tallene for passasjerer og passasjerkilometertallene for 2015-2018 ble justert 16. september 2020 som følge av endringer i den underliggende statistikken.
Lufttransport innenriksreiser
Innført som egen kategori i statistikken 26. september 2018 med tall f.o.m. 2007. Før 2007 dekker tallene for lufttransport kun innenriksreiser (se Om statistikken).
Lufttransport mellom norske flyplasser som del av utenlandsreise
Innført som egen kategori i statistikken 26. september 2018 med tall f.o.m. 2007. Før 2007 er ikke lufttransport mellom norske flyplasser som del av utenlandsreise med i tallene for lufttransport (se Om statistikken).

Brukerveiledning for statistikkbanken