Innenlandsk transport

03982: Innenlandsk persontransport, etter transportmåte 1965 - 2018
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

transport

Totalt 17 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 30 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
24.09.2019
Kontakt
Vidar Lund, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 394
vlu@ssb.no

Måleenhet
Passasjerer (mill.):
mill. personer
Passasjerkilometer (mill.):
mill. passasjerkm
Referansetid
Passasjerer (mill.):
31.12.
Passasjerkilometer (mill.):
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Bare medregnet passasjerer som har både på- og avstigning i Norge. Uleiebiler er inkludert i drosjebiler til og med 1980. Førere er tatt med i beregningen.
transport
Annen rutefart
Reviderte tall for 2007-2016 publisert 26. september 2018 (se Om statistikken). Passasjerkilometertallene for 2015-2017 ble justert 24. september 2019 som følge av endringer i den underliggende statistikken.
Rutebiler
Datagrunnlaget for rutebiler er endret fra og med 2010. Dette medfører et brudd i statistikken (se Om statistikken for utfyllende kommentarer).
Lufttransport innenriksreiser
Innført som egen kategori i statistikken 26. september 2018 med tall f.o.m. 2007. Før 2007 dekker tallene for lufttransport kun innenriksreiser (se Om statistikken).
Lufttransport mellom norske flyplasser som del av utenlandsreise
Innført som egen kategori i statistikken 26. september 2018 med tall f.o.m. 2007. Før 2007 er ikke lufttransport mellom norske flyplasser som del av utenlandsreise med i tallene for lufttransport (se Om statistikken).

Brukerveiledning for statistikkbanken