Innenlandsk transport

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

03982: Innenlandsk persontransport, etter transportmåte 1965 - 2022

Geir Martin Pilskog, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 383
09.08.2023 08:00
Passasjerer (mill.):
mill. personer
Passasjerkilometer (mill.):
mill. passasjerkm
Passasjerer (mill.):
31.12.
Passasjerkilometer (mill.):
31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.

Valgt 1 av totalt 2

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1965 , 1970 , 1975 ,

Valgt 1 av totalt 34

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Persontransport i alt , Sjøtransport , Bilferjeruter ,

Valgt 0 av totalt 18

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Bare medregnet passasjerer som har både på- og avstigning i Norge. Uleiebiler er inkludert i drosjebiler til og med 1980. Førere er tatt med i beregningen. Tall for Persontransport i alt, Veitransport, Utleiebiler mv. og Motorsykler, mopeder for 2022 og 2020 ble rettet 9. august 2023.

transport

Annen rutefart

Reviderte tall for 2007-2016 publisert 26. september 2018 (se Om statistikken). Passasjerkilometertallene for 2015-2017 ble justert 24. september 2019 som følge av endringer i den underliggende statistikken.

Rutebusser

Tallene for passasjerer og passasjerkilometertallene for 2015-2018 ble justert 16. september 2020 som følge av endringer i den underliggende statistikken.

Lufttransport innenriksreiser

Innført som egen kategori i statistikken 26. september 2018 med tall f.o.m. 2007. Før 2007 dekker tallene for lufttransport kun innenriksreiser (se Om statistikken).

Lufttransport mellom norske flyplasser som del av utenlandsreise

Innført som egen kategori i statistikken 26. september 2018 med tall f.o.m. 2007. Før 2007 er ikke lufttransport mellom norske flyplasser som del av utenlandsreise med i tallene for lufttransport (se Om statistikken).