Innenlandsk transport

Til toppen

03982: Innenlandsk persontransport, etter transportmåte 1965 - 2019

Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1965 , 1970 , 1975 ,

Valgt 1 av totalt 31

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Persontransport i alt , Sjøtransport , Bilferjeruter ,

Valgt 0 av totalt 18

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Bare medregnet passasjerer som har både på- og avstigning i Norge. Uleiebiler er inkludert i drosjebiler til og med 1980. Førere er tatt med i beregningen.

transport

Annen rutefart

Reviderte tall for 2007-2016 publisert 26. september 2018 (se Om statistikken). Passasjerkilometertallene for 2015-2017 ble justert 24. september 2019 som følge av endringer i den underliggende statistikken.

Rutebusser

Tallene for passasjerer og passasjerkilometertallene for 2015-2018 ble justert 16. september 2020 som følge av endringer i den underliggende statistikken.

Lufttransport innenriksreiser

Innført som egen kategori i statistikken 26. september 2018 med tall f.o.m. 2007. Før 2007 dekker tallene for lufttransport kun innenriksreiser (se Om statistikken).

Lufttransport mellom norske flyplasser som del av utenlandsreise

Innført som egen kategori i statistikken 26. september 2018 med tall f.o.m. 2007. Før 2007 er ikke lufttransport mellom norske flyplasser som del av utenlandsreise med i tallene for lufttransport (se Om statistikken).