Næringenes økonomiske utvikling

Til toppen
03928: Nystartede og opphørte foretak, etter næringsgruppe (SN2002). Foretak (avslutta serie) 2001 - 2007
Sist endret
06.05.2009
Kontakt
Kaja Sillerud Haugen, Statistisk sentralbyrå
+47 400 20 891
khs@ssb.no

Måleenhet
Nystartede foretak:
foretak
Opphørte foretak:
foretak
Referansetid
Nystartede foretak:
31.12.
Opphørte foretak:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
næring
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 2 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 7 Valgte 1


Totalt 1 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Kun private foretak, statsforetak, statseide foretak, kommunal forretningsdrift og selvstendige kommuneforetak er med.

Brukerveiledning for statistikkbanken