Næringenes økonomiske utvikling

Til toppen
03926: Hovedtall, etter foretakstype og næringshovedgruppe (SN2002). Foretak (avslutta serie) 2000 - 2001
Sist endret
29.08.2003
Kontakt
Kaja Sillerud Haugen, Statistisk sentralbyrå
+47 400 20 891
khs@ssb.no

Måleenhet
Foretak:
foretak
Lønnstakere (personer):
personer
Sysselsatte (personer):
personer
Lønn (mill. kr):
mill. kr
Sosiale kostnader (mill. kr):
mill. kr
Omsetning (mill. kr):
mill. kr
Referansetid
Foretak:
31.12.
Lønnstakere (personer):
31.12.
Sysselsatte (personer):
31.12.
Lønn (mill. kr):
31.12.
Sosiale kostnader (mill. kr):
31.12.
Omsetning (mill. kr):
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
næring
type foretak
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 6 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 2 Valgte 1


Totalt 1 Valgte 0

Valgfri variabel
type foretak

Totalt 2 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Kun private foretak, statsforetak, statseide foretak, kommunal forretningsdrift og selvstendige kommuneforetak er med.
statistikkvariabel
Lønn (mill. kr)
Omfatter lønn. feriepenger, honararer o.l. Arbeidsgiveravgift til folketrygden, innberetningspliktige pensjonskostnader og andre personalkostnader er ikke inkludert.
Sosiale kostnader (mill. kr)
Omfatter arbeidsgiveravgift til folketrygden, innberetningspliktige pensjonskostnader og andre personalkostnader
Omsetning (mill. kr)
Merverdiavgift er ikke inkludert.

Brukerveiledning for statistikkbanken