Næringenes økonomiske utvikling

Til toppen

03926: Hovedtall, etter foretakstype og næringshovedgruppe (SN2002). Foretak (avslutta serie) 2000 - 2001

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 6

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 2


Valgt 0 av totalt 1

Valgfri variabel

type foretak


Valgt 0 av totalt 2

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kun private foretak, statsforetak, statseide foretak, kommunal forretningsdrift og selvstendige kommuneforetak er med.

statistikkvariabel

Lønn (mill. kr)

Omfatter lønn. feriepenger, honararer o.l. Arbeidsgiveravgift til folketrygden, innberetningspliktige pensjonskostnader og andre personalkostnader er ikke inkludert.

Sosiale kostnader (mill. kr)

Omfatter arbeidsgiveravgift til folketrygden, innberetningspliktige pensjonskostnader og andre personalkostnader

Omsetning (mill. kr)

Merverdiavgift er ikke inkludert.

Brukerveiledning for statistikkbanken