Næringenes økonomiske utvikling

Til toppen

03922: Bruttoinvesteringer, etter type anleggsmiddel og næringsundergruppe (SN2002). Foretak (avslutta serie) 1999 - 2008

Må velges

Valgt 1 av totalt 5

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1999 , 2000 , 2001 ,

Valgt 1 av totalt 10

Valgt 0 av totalt 1

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kun private foretak, statsforetak, statseide foretak, kommunal forretningsdrift og selvstendige kommuneforetak er med.

statistikkvariabel

Bruttoinvesteringer totalt (mill. kr)

Merverdiavgift er ikke inkludert.

Maskiner, verktøy, inventar, programvare og personbiler (mill. kr)

Anleggsmidler inngår i gruppen: Maskiner, verktøy, redskap og inventar. Merverdiavgift er ikke inkludert.

Maskiner, verktøy, inventar, programvare og personbiler (mill. kr)

Fra og med statistikkåret 2004 er personbiler inkludert i anleggsmiddelgruppen Maskiner, verktøy, inventar, programvare og personbiler. Tidligere har personbiler vært inkludert i Transportmidler.

Transportmidler eksklusiv personbiler (mill. kr)

Anleggsmidler inngår i gruppen: Maskiner, verktøy, redskap og inventar. Merverdiavgift er ikke inkludert.

Transportmidler eksklusiv personbiler (mill. kr)

Fra og med statistikkåret 2004 er personbiler inkludert i anleggsmiddelgruppen Maskiner, verktøy, inventar, programvare og personbiler. Tidligere har personbiler vært inkludert i Transportmidler.

Bygninger og anlegg (mill. kr)

Merverdiavgift er ikke inkludert.