Næringenes økonomiske utvikling

Til toppen

03885: Varehandel. Hovedtall, etter næringshovedgruppe (SN94). Foretak. Foreløpige tall (avslutta serie) 2001

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 3

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 1


Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Brukerveiledning for statistikkbanken