Næringenes økonomiske utvikling

Til toppen

03885: Varehandel. Hovedtall, etter næringshovedgruppe (SN94). Foretak. Foreløpige tall (avslutta serie) 2001

Må velges

Valgt 1 av totalt 3

Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000