Næringenes økonomiske utvikling

Til toppen

03884: Beholdningsendringer av varer og tjenester og av varer og tjenester for videresalg, etter næringsgruppe (SN94). Foretak (avslutta serie) 2000 - 2001

Må velges

Valgt 1 av totalt 3

Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000