Næringenes økonomiske utvikling

03881: Varehandel. Omsetning, etter næringsgruppe (SN94). Foretak (avslutta serie) 2000 - 2001
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 8 Valgte

Søk

næring for varehandel

år Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
17.08.2003
Kontakt
Solveig Nygårdseter, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5174
snl@ssb.no

Måleenhet
Foretak:
foretak
Omsetning i alt (mill. kr):
mill. kr
Egen detaljhandelvirksomhet (prosent):
prosent
Egen engroshandelsvirksomhet (prosent):
prosent
Agenturvirksomhet (prosent):
prosent
Primærnæringsvirksomhet (prosent):
prosent
Industrielle aktiviteter (prosent):
prosent
Tjenesteaktiviteter (prosent):
prosent
Referansetid
Foretak:
31.12.
Omsetning i alt (mill. kr):
31.12.
Egen detaljhandelvirksomhet (prosent):
31.12.
Egen engroshandelsvirksomhet (prosent):
31.12.
Agenturvirksomhet (prosent):
31.12.
Primærnæringsvirksomhet (prosent):
31.12.
Industrielle aktiviteter (prosent):
31.12.
Tjenesteaktiviteter (prosent):
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Merverdiavgift er ikke inkludert.

Brukerveiledning for statistikkbanken