Næringenes økonomiske utvikling

Til toppen
03881: Varehandel. Omsetning, etter næringsgruppe (SN94). Foretak (avslutta serie) 2000 - 2001
Sist endret
17.08.2003
Kontakt
Solveig Nygårdseter, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5174
snl@ssb.no

Måleenhet
Foretak:
foretak
Omsetning i alt (mill. kr):
mill. kr
Egen detaljhandelvirksomhet (prosent):
prosent
Egen engroshandelsvirksomhet (prosent):
prosent
Agenturvirksomhet (prosent):
prosent
Primærnæringsvirksomhet (prosent):
prosent
Industrielle aktiviteter (prosent):
prosent
Tjenesteaktiviteter (prosent):
prosent
Referansetid
Foretak:
31.12.
Omsetning i alt (mill. kr):
31.12.
Egen detaljhandelvirksomhet (prosent):
31.12.
Egen engroshandelsvirksomhet (prosent):
31.12.
Agenturvirksomhet (prosent):
31.12.
Primærnæringsvirksomhet (prosent):
31.12.
Industrielle aktiviteter (prosent):
31.12.
Tjenesteaktiviteter (prosent):
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
næring for varehandel
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 8 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 2 Valgte 1

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Merverdiavgift er ikke inkludert.

Brukerveiledning for statistikkbanken