Næringenes økonomiske utvikling

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

03881: Varehandel. Omsetning, etter næringsgruppe (SN94). Foretak (avslutta serie) 2000 - 2001

Solveig Nygårdseter, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5174
17.08.2003 10:00
Foretak:
foretak
Omsetning i alt (mill. kr):
mill. kr
Egen detaljhandelvirksomhet (prosent):
prosent
Egen engroshandelsvirksomhet (prosent):
prosent
Agenturvirksomhet (prosent):
prosent
Primærnæringsvirksomhet (prosent):
prosent
Industrielle aktiviteter (prosent):
prosent
Tjenesteaktiviteter (prosent):
prosent
Foretak:
31.12.
Omsetning i alt (mill. kr):
31.12.
Egen detaljhandelvirksomhet (prosent):
31.12.
Egen engroshandelsvirksomhet (prosent):
31.12.
Agenturvirksomhet (prosent):
31.12.
Primærnæringsvirksomhet (prosent):
31.12.
Industrielle aktiviteter (prosent):
31.12.
Tjenesteaktiviteter (prosent):
31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 8

Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Merverdiavgift er ikke inkludert.