Næringenes økonomiske utvikling

Til toppen
03880: Varehandel. Bruttofortjeneste, etter næringsgruppe (SN94) for solgte handelsvarer. Foretak (avslutta serie) 2000 - 2001
Sist endret
17.08.2003
Kontakt
Solveig Nygårdseter, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5174
snl@ssb.no

Måleenhet
Foretak:
foretak
Salgsinntekter (mill. kr):
mill. kr
Varekostnad (mill. kr):
mill. kr
Bruttofortjeneste (mill. kr):
mill. kr
Bruttofortjeneste av salgsinntekt (prosent):
prosent
Referansetid
Foretak:
31.12.
Salgsinntekter (mill. kr):
31.12.
Varekostnad (mill. kr):
31.12.
Bruttofortjeneste (mill. kr):
31.12.
Bruttofortjeneste av salgsinntekt (prosent):
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
næring for varehandel
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 5 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 2 Valgte 1

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Tallene er eksklusive: 50.2 Vedlikehold og reparasjon av motorkjøretøyer, 51.1 Agenturhandel og 52.7 Reparasjon av husholdningsvarer og varer til personlig bruk.
statistikkvariabel
Salgsinntekter (mill. kr)
Merverdiavgift er ikke inkludert.
Varekostnad (mill. kr)
Merverdiavgift er ikke inkludert.

Brukerveiledning for statistikkbanken