Næringenes økonomiske utvikling

03880: Varehandel. Bruttofortjeneste, etter næringsgruppe (SN94) for solgte handelsvarer. Foretak (avslutta serie) 2000 - 2001
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 5 Valgte

Søk

næring for varehandel

år Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
17.08.2003
Kontakt
Solveig Nygårdseter, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5174
snl@ssb.no

Måleenhet
Foretak:
foretak
Salgsinntekter (mill. kr):
mill. kr
Varekostnad (mill. kr):
mill. kr
Bruttofortjeneste (mill. kr):
mill. kr
Bruttofortjeneste av salgsinntekt (prosent):
prosent
Referansetid
Foretak:
31.12.
Salgsinntekter (mill. kr):
31.12.
Varekostnad (mill. kr):
31.12.
Bruttofortjeneste (mill. kr):
31.12.
Bruttofortjeneste av salgsinntekt (prosent):
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Tallene er eksklusive: 50.2 Vedlikehold og reparasjon av motorkjøretøyer, 51.1 Agenturhandel og 52.7 Reparasjon av husholdningsvarer og varer til personlig bruk.
statistikkvariabel
Salgsinntekter (mill. kr)
Merverdiavgift er ikke inkludert.
Varekostnad (mill. kr)
Merverdiavgift er ikke inkludert.

Brukerveiledning for statistikkbanken