Næringenes økonomiske utvikling

Til toppen

03880: Varehandel. Bruttofortjeneste, etter næringsgruppe (SN94) for solgte handelsvarer. Foretak (avslutta serie) 2000 - 2001

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 5

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 2


Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Tallene er eksklusive: 50.2 Vedlikehold og reparasjon av motorkjøretøyer, 51.1 Agenturhandel og 52.7 Reparasjon av husholdningsvarer og varer til personlig bruk.

statistikkvariabel

Salgsinntekter (mill. kr)

Merverdiavgift er ikke inkludert.

Varekostnad (mill. kr)

Merverdiavgift er ikke inkludert.

Brukerveiledning for statistikkbanken