Næringenes økonomiske utvikling

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

03880: Varehandel. Bruttofortjeneste, etter næringsgruppe (SN94) for solgte handelsvarer. Foretak (avslutta serie) 2000 - 2001

Solveig Nygårdseter, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5174
17.08.2003 10:00
Foretak:
foretak
Salgsinntekter (mill. kr):
mill. kr
Varekostnad (mill. kr):
mill. kr
Bruttofortjeneste (mill. kr):
mill. kr
Bruttofortjeneste av salgsinntekt (prosent):
prosent
Foretak:
31.12.
Salgsinntekter (mill. kr):
31.12.
Varekostnad (mill. kr):
31.12.
Bruttofortjeneste (mill. kr):
31.12.
Bruttofortjeneste av salgsinntekt (prosent):
31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 5

Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Tallene er eksklusive: 50.2 Vedlikehold og reparasjon av motorkjøretøyer, 51.1 Agenturhandel og 52.7 Reparasjon av husholdningsvarer og varer til personlig bruk.

statistikkvariabel

Salgsinntekter (mill. kr)

Merverdiavgift er ikke inkludert.

Varekostnad (mill. kr)

Merverdiavgift er ikke inkludert.