Næringenes økonomiske utvikling

03879: Varehandel. Investeringer, etter art og næringsundergruppe (SN94). Foretak (avslutta serie) 2000 - 2001
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 6 Valgte

Søk

næring for varehandel

år Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
16.08.2003
Kontakt
Solveig Nygårdseter, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5174
snl@ssb.no

Måleenhet
Foretak:
foretak
Investeringer, totalt (mill. kr):
mill. kr
Nyinvesteringer (mill. kr):
mill. kr
Salg (mill. kr):
mill. kr
Anskaffelser ved finansiell leasing (mill. kr):
mill. kr
Kjøp av tomt (mill. kr):
mill. kr
Referansetid
Foretak:
31.12.
Investeringer, totalt (mill. kr):
31.12.
Nyinvesteringer (mill. kr):
31.12.
Salg (mill. kr):
31.12.
Anskaffelser ved finansiell leasing (mill. kr):
31.12.
Kjøp av tomt (mill. kr):
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

statistikkvariabel
Investeringer, totalt (mill. kr)
Anskaffelser (inkludert påkostninger) fratrukket salg.
Merverdiavgift er ikke inkludert.
Nyinvesteringer (mill. kr)
Inkludert i tallet for nyinvesteringer i fysiske driftsmidler. Merverdiavgift er ikke inkludert.
Salg (mill. kr)
Salg av fysiske driftsmidler (salg av tomt er ikke inkludert). Merverdiavgift er ikke inkludert.
Salg (mill. kr)
Salg av fysiske driftsmidler (salg av tomt er ikke inkludert) Merverdiavgift er ikke inkludert.
Anskaffelser ved finansiell leasing (mill. kr)
Inkludert i tallet for nyinvesteringer i fysiske driftsmidler. Merverdiavgift er ikke inkludert.
Kjøp av tomt (mill. kr)
Ikke inkludert i tallet for nyinvesteringer i fysiske driftsmidler. Merverdiavgift er ikke inkludert.

Brukerveiledning for statistikkbanken