Næringenes økonomiske utvikling

Til toppen
03879: Varehandel. Investeringer, etter art og næringsundergruppe (SN94). Foretak (avslutta serie) 2000 - 2001
Sist endret
16.08.2003
Kontakt
Solveig Nygårdseter, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5174
snl@ssb.no

Måleenhet
Foretak:
foretak
Investeringer, totalt (mill. kr):
mill. kr
Nyinvesteringer (mill. kr):
mill. kr
Salg (mill. kr):
mill. kr
Anskaffelser ved finansiell leasing (mill. kr):
mill. kr
Kjøp av tomt (mill. kr):
mill. kr
Referansetid
Foretak:
31.12.
Investeringer, totalt (mill. kr):
31.12.
Nyinvesteringer (mill. kr):
31.12.
Salg (mill. kr):
31.12.
Anskaffelser ved finansiell leasing (mill. kr):
31.12.
Kjøp av tomt (mill. kr):
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
næring for varehandel
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 6 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 2 Valgte 1

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

statistikkvariabel
Investeringer, totalt (mill. kr)
Anskaffelser (inkludert påkostninger) fratrukket salg.
Merverdiavgift er ikke inkludert.
Nyinvesteringer (mill. kr)
Inkludert i tallet for nyinvesteringer i fysiske driftsmidler. Merverdiavgift er ikke inkludert.
Salg (mill. kr)
Salg av fysiske driftsmidler (salg av tomt er ikke inkludert). Merverdiavgift er ikke inkludert.
Salg (mill. kr)
Salg av fysiske driftsmidler (salg av tomt er ikke inkludert) Merverdiavgift er ikke inkludert.
Anskaffelser ved finansiell leasing (mill. kr)
Inkludert i tallet for nyinvesteringer i fysiske driftsmidler. Merverdiavgift er ikke inkludert.
Kjøp av tomt (mill. kr)
Ikke inkludert i tallet for nyinvesteringer i fysiske driftsmidler. Merverdiavgift er ikke inkludert.

Brukerveiledning for statistikkbanken