Næringenes økonomiske utvikling

Til toppen

03879: Varehandel. Investeringer, etter art og næringsundergruppe (SN94). Foretak (avslutta serie) 2000 - 2001

Må velges

Valgt 1 av totalt 6

Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

statistikkvariabel

Investeringer, totalt (mill. kr)

Anskaffelser (inkludert påkostninger) fratrukket salg.
Merverdiavgift er ikke inkludert.

Nyinvesteringer (mill. kr)

Inkludert i tallet for nyinvesteringer i fysiske driftsmidler. Merverdiavgift er ikke inkludert.

Salg (mill. kr)

Salg av fysiske driftsmidler (salg av tomt er ikke inkludert). Merverdiavgift er ikke inkludert.

Salg (mill. kr)

Salg av fysiske driftsmidler (salg av tomt er ikke inkludert) Merverdiavgift er ikke inkludert.

Anskaffelser ved finansiell leasing (mill. kr)

Inkludert i tallet for nyinvesteringer i fysiske driftsmidler. Merverdiavgift er ikke inkludert.

Kjøp av tomt (mill. kr)

Ikke inkludert i tallet for nyinvesteringer i fysiske driftsmidler. Merverdiavgift er ikke inkludert.