Næringenes økonomiske utvikling

Til toppen
03878: Varehandel. Investeringer, etter type anleggsmiddel og næringsundergruppe (SN94). Foretak (avslutta serie) 2000 - 2001
Sist endret
16.08.2003
Kontakt
Solveig Nygårdseter, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5174
snl@ssb.no

Måleenhet
Foretak:
foretak
Investeringer, totalt (mill. kr):
mill. kr
Maskiner, verktøy, redskap og inventar (mill. kr):
mill. kr
Transportmidler (mill. kr):
mill. kr
Bygninger og anlegg (mill. kr):
mill. kr
Referansetid
Foretak:
31.12.
Investeringer, totalt (mill. kr):
31.12.
Maskiner, verktøy, redskap og inventar (mill. kr):
31.12.
Transportmidler (mill. kr):
31.12.
Bygninger og anlegg (mill. kr):
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
næring for varehandel
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 5 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 2 Valgte 1

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

statistikkvariabel
Maskiner, verktøy, redskap og inventar (mill. kr)
Merverdiavgift er ikke inkludert. I næring 78.200 inngår også tall for næring 78.300.
Transportmidler (mill. kr)
Merverdiavgift er ikke inkludert. I næring 78.200 inngår også tall for næring 78.300.
Bygninger og anlegg (mill. kr)
Merverdiavgift er ikke inkludert.

Brukerveiledning for statistikkbanken