Næringenes økonomiske utvikling

Til toppen

03878: Varehandel. Investeringer, etter type anleggsmiddel og næringsundergruppe (SN94). Foretak (avslutta serie) 2000 - 2001

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 5

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 2


Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

statistikkvariabel

Maskiner, verktøy, redskap og inventar (mill. kr)

Merverdiavgift er ikke inkludert. I næring 78.200 inngår også tall for næring 78.300.

Transportmidler (mill. kr)

Merverdiavgift er ikke inkludert. I næring 78.200 inngår også tall for næring 78.300.

Bygninger og anlegg (mill. kr)

Merverdiavgift er ikke inkludert.

Brukerveiledning for statistikkbanken