Næringenes økonomiske utvikling

Til toppen

03871: Varehandel. Hovedtall, etter sysselsettingsgruppe og næringshovedgruppe (SN94). Foretak (avslutta serie) 2000 - 2001

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 5

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 2

sysselsettingsgruppe

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 0-1 sysselsatte , 2-4 sysselsatte , 5-9 sysselsatte ,

Valgt 0 av totalt 10


Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Merverdiavgift er ikke inkludert.

statistikkvariabel: Foretak , næring for varehandel: 51.1 Agenturhandel

For agenturhandel er omsetning provisjonsinntekter for formidling av salg til andre bedrifter.

Brukerveiledning for statistikkbanken