Næringenes økonomiske utvikling

Til toppen
03871: Varehandel. Hovedtall, etter sysselsettingsgruppe og næringshovedgruppe (SN94). Foretak (avslutta serie) 2000 - 2001
Sist endret
16.08.2003
Kontakt
Solveig Nygårdseter, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5174
snl@ssb.no

Måleenhet
Foretak:
foretak
Sysselsatte (personer):
personer
Omsetning (mill. kr):
mill. kr
Bearbeidingsverdi (mill. kr):
mill. kr
Investeringer (mill. kr):
mill. kr
Referansetid
Foretak:
31.12.
Sysselsatte (personer):
31.12.
Omsetning (mill. kr):
31.12.
Bearbeidingsverdi (mill. kr):
31.12.
Investeringer (mill. kr):
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
sysselsettingsgruppe
Må velges *
næring for varehandel
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 5 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 2 Valgte 1

sysselsettingsgruppe
Må velges *

Totalt 10 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Merverdiavgift er ikke inkludert.
statistikkvariabel: Foretak , næring for varehandel: 51.1 Agenturhandel
For agenturhandel er omsetning provisjonsinntekter for formidling av salg til andre bedrifter.

Brukerveiledning for statistikkbanken