Næringenes økonomiske utvikling

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

03871: Varehandel. Hovedtall, etter sysselsettingsgruppe og næringshovedgruppe (SN94). Foretak (avslutta serie) 2000 - 2001

Solveig Nygårdseter, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5174
16.08.2003 10:00
Foretak:
foretak
Sysselsatte (personer):
personer
Omsetning (mill. kr):
mill. kr
Bearbeidingsverdi (mill. kr):
mill. kr
Investeringer (mill. kr):
mill. kr
Foretak:
31.12.
Sysselsatte (personer):
31.12.
Omsetning (mill. kr):
31.12.
Bearbeidingsverdi (mill. kr):
31.12.
Investeringer (mill. kr):
31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 5

Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 0-1 sysselsatte , 2-4 sysselsatte , 5-9 sysselsatte ,

Valgt 0 av totalt 10

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Merverdiavgift er ikke inkludert.

statistikkvariabel: Foretak , næring for varehandel: 51.1 Agenturhandel

For agenturhandel er omsetning provisjonsinntekter for formidling av salg til andre bedrifter.