Prisindeks for brukte boliger

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

03860: Boligprisindeksen, etter boligtype og sone (2000=100) (avslutta serie) 1991K1 - 2008K4

Inger Jorun Monsrud, Statistisk sentralbyrå
+47 40811404
Mona Takle, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 412
19.01.2009 10:00
Boligprisindeksen:
indeks
Boligprisindeksen, sesongjustert indeks:
indeks
Boligprisindeksen:
2000=100
Boligprisindeksen, sesongjustert indeks:
2000=100
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1991K1 , 1991K2 , 1991K3 ,

Valgt 1 av totalt 72

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 5

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 4

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Indekstallene fra og med 1. kvartal 2002 er beregnet på grunnlag av data fra FINN.no, gjennom et samarbeid med Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF) og Eiendomsmeglerforetakenes Forening (EFF). Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL) leverer data for borettslagsboliger. Fram til og med 2001 ble prisindeksen for borettslagsboliger beregnet av NBBL. Tidligere tall er beregnet ved å vekte sammen Statistisk sentralbyrås prisindeks for bruktboliger og tall fra NBBL.

statistikkvariabel

Boligprisindeksen, sesongjustert indeks

Statistisk sentralbyrå har i forbindelse med publisering av 4. kvartal 2007 inntil videre valgt å ikke publisere sesongjusterte tall. De kvartalsvise seriene viser seg nå å ikke være godt egnet for sesongjustering.