Prisindeks for brukte boliger

03860: Boligprisindeksen, etter boligtype og sone (2000=100) (avslutta serie) 1991K1 - 2008K4
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

eierform

Totalt 3 Valgte

Søk

sone

Totalt 5 Valgte

Søk

boligtype

Totalt 4 Valgte

Søk

kvartal Velg minst en verdi

Totalt 72 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
19.01.2009
Kontakt
Inger Jorun Monsrud, Statistisk sentralbyrå
+47 40811404
ijm@ssb.no

Mona Takle, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 412
mta@ssb.no

Måleenhet
Boligprisindeksen:
indeks
Boligprisindeksen, sesongjustert indeks:
indeks
Basisperiode
Boligprisindeksen:
2000=100
Boligprisindeksen, sesongjustert indeks:
2000=100
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Indekstallene fra og med 1. kvartal 2002 er beregnet på grunnlag av data fra FINN.no, gjennom et samarbeid med Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF) og Eiendomsmeglerforetakenes Forening (EFF). Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL) leverer data for borettslagsboliger. Fram til og med 2001 ble prisindeksen for borettslagsboliger beregnet av NBBL. Tidligere tall er beregnet ved å vekte sammen Statistisk sentralbyrås prisindeks for bruktboliger og tall fra NBBL.
statistikkvariabel
Boligprisindeksen, sesongjustert indeks
Statistisk sentralbyrå har i forbindelse med publisering av 4. kvartal 2007 inntil videre valgt å ikke publisere sesongjusterte tall. De kvartalsvise seriene viser seg nå å ikke være godt egnet for sesongjustering.

Brukerveiledning for statistikkbanken