Reiseundersøkelsen

03842: Overnattinger, etter ferieturens varighet og viktigste feriemål (1 000 overnattinger) (avslutta serie) 2002 - 2007
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk

viktigste feriemål

Totalt 2 Valgte

Søk

varighet

Totalt 5 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 6 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
02.07.2008
Kontakt
Tom Granseth, Statistisk sentralbyrå
+47 922 08 867
tog@ssb.no

Måleenhet
Overnattinger:
1000 overnattinger
Referansetid
Overnattinger:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Mangler fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken