Næringenes økonomiske utvikling

Til toppen

03832: Transport og kommunikasjon. Investeringer, etter art og næringsundergruppe (SN2002). Foretak (avslutta serie) 1999 - 2001

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 7

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 3

Må velges *

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

statistikkvariabel

Investeringer, totalt (mill. kr)

Anskaffelser av varige driftsmidler (inkl. påkostninger) fratrukket salg. Investeringsbegrepet ble endret i 2001 (Se 'Om statistikken').

Anskaffelser av varige driftsmidler (mill. kr)

Inkl. påkostninger.

Salg av varige driftsmidler (mill. kr)

Salg av varige driftsmidler.

Anskaffelser ved finansiell leasing (mill. kr)

Inkludert i tallet for anskaffelser av varige driftsmidler. Ikke spesifisert i statistikken for 1999.

Kjøp av tomt (mill. kr)

Ikke inkludert i tallet for anskaffelser av varige driftsmidler.

Aktivert verdi av varige driftsmidler under utførelse (mill. kr)

Ikke inkludert i tallet for anskaffelser av varige driftsmidler.

statistikkvariabel: Foretak , år: 2001

Tall for næringsundergruppene 61.101 og 62.100 er revidert.

Brukerveiledning for statistikkbanken