Næringenes økonomiske utvikling

Til toppen

03831: Transport og kommunikasjon. Investeringer, etter type anleggsmiddel og næringsundergruppe (SN2002). Foretak (avslutta serie) 1999 - 2001

Må velges

Valgt 1 av totalt 5

Må velges

Valgt 1 av totalt 3

Må velges
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

statistikkvariabel

Investeringer, totalt (mill. kr)

Anskaffelser av varige driftsmidler (inkl. påkostninger) fratrukket salg. Investeringsbegrepet ble endret i 2001 (Se 'Om statistikken').

statistikkvariabel: Foretak , år: 2001

Tall for næringsundergruppene 61.101 og 62.100 er revidert.